• Een jong en innovatief onderzoeksteam

  Het is van cruciaal belang dat de stemmen van jongere generaties worden gehoord in debatten over hedendaagse mondiale problemen.

 • Interdisciplinariteit

  Door ons diverse team kunnen we academische velden verbinden om zo tot creatieve oplossingen te komen.

 • Inclusiviteit

  Ons doel is ervoor te zorgen dat academisch onderzoek voor iedereen toegankelijk is, ongeacht sociaal-economische achtergrond, politieke overtuiging of genderidentiteit.

 • Het debat openen

  Door publieke en private sectoren met elkaar te verbinden en iedereen toegang te geven tot academische kennis, willen we het debat openen.

"De stem van jongere generaties luider laten klinken."

Romy Dekker

"Een publiek debat openen."

Stefan Hageman

"Kritisch kijken naar de samenleving en diepgewortelde systemen."

Jana Heitkemper

"Een maatschappij zonder empathisch denken kan snel in een gigantische machine veranderen."

Mehran Abdollahi

"Academisch onderzoek toegankelijk maken voor iedereen."

Zarina Buckert

CaliCOcat staat voor het verbinden van publieke en private beleidsterreinen.  We omarmen diversiteit, we zoeken naar COherentie en stellen vraagstukken ter discussie. Daarnaast jagen we COcreatie bij publiek-private combinaties aan, waarbij de inwoner centraal staat.

Contact